Disclaimer

Posted on by

Nederlands
Skye Electronics garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat eventuele fouten aangaande de website direct worden gecorrigeerd en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het gebruik van deze website is voor eigen rekening en risico.

Skye Electronics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ditzelfde geldt voor de directe en indirecte schade die ontstaat naar aanleiding van de inhoud van de website, ongeacht of deze informatie door derden is verstrekt.

English
Skye Electronics does not guarantee that the content of this website is correct and reliable, that the website is available at any time and at any location, that any errors regarding the website will be corrected immediately and that the website is free of viruses and other harmful components. The use of this website is at your own expense and risk.

Skye Electronics is in no way liable for the consequences of using this website. The same applies to the direct and indirect damage caused by the content of the website, regardless of whether this information has been provided by third parties.