Privacy Policy

Posted on by

Nederlands
Wanneer u ons een mail stuurt met een vraag, of een bestelling plaatst, dan bent u verplicht om voor de juiste afhandeling een aantal (persoons)gegevens aan ons kenbaar te maken.

Vraag/informatie

- naam, e-mailadres of telefoonnummer

Bestelling
– naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en mogelijk uw telefoonnummer

De bewaartermijn van de door u verstrekte (persoons)gegevens is afhankelijk van de situatie. Zo zullen uw (persoons)gegevens direct na volledige beantwoording van een vraag worden vernietigd. Wanneer de bestelling is afgehandeld bewaren wij alleen nog de gegevens zoals die op de factuur staan vermeld. Hierbij hanteren wij de door de wet opgelegde bewaartermijn. De rest wordt vernietigd.

Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze (persoons)gegevens, die nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden.

English
When you send us an e-mail with an request for more information, or when you place an order, it is obligated to provide us with a number of (personal) data for the correct processing of the above mentioned.

Inquiry/more information

– name, e-mail address or phone number

Order

- name, address, zip-code, city, e-mail address and/or phone number

The retention period of the (personal) data you provide depends on the situation. For example, your (personal) data will be destroyed immediately after your inquiry is completed. When the order has been processed, we only save the data as stated on the invoice. We use the retention period imposed by law. All the rest of your (personal) data will be destroyed.

We handle this (personal) data with the utmost care and confidentiality, which will never be made available to third parties without your explicit written / digital permission.